Allmänna villkor

GDPR

NJ Elinstallation AB lagrar personuppgifter i syfte att spåra offerter och tidigare utförda arbeten. Obehöriga kommer ej åt dessa uppgifter och de lagras säkert fysiskt eller på servrar inom EU likgiltigt med gällande lagstiftning. Vid frågor eller för att begära ut dessa uppgifter är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Garantier

NJ Elinstallation AB garanterar att våra arbeten är fackmannamässigt utförda av elektriker med relevant behörighet. Vi håller oss uppdaterade kring lagar och andra regleringar samt branschens praxis kring hur vårt arbete utförs. Fråga oss gärna vid minsta fundering.

Miljö

Genom att aktivt arbeta med källsortering och avfallshantering återvinner vi större delen av våra restprodukter antingen i egen regi eller genom samarbetspartners. Vår påverkan på miljö har länge varit en viktig punkt för diskussion och kontinuerlig vidareutveckling. Detta sker bland annat genom utbildning av personal för att öka miljömedvetenhet och följa våra riktlinjer vad gäller avfall. Vi arbetar självklart även utifrån gällande miljölagstiftning och branschens standard.

Cookies

Cookies är en typ av fil som tillåter att hemsidan samlar in viss typ av data. Vår hemsida använder cookies i syfte att skapa statistik över besökarnas övergripande plats, enhetstyp (mobil, surfplatta, dator) och varaktighet på hemsidan. Vi använder endast statistiska cookies, cookies samlar inte in data om personliga uppgifter utan endast det som är nämnt ovan.

Behöver du kontakta oss?