Våra tjänster

Ett urval av de tjänster vi erbjuder dig som kund

Besiktning

Ska du köpa/sälja din lokal eller bostad? Vi kontrollerar elens säkerhet samt att den följer branschstandard. 

Service

Vi utför stora och små arbeten inom el. Oss kan du kontakta när det gäller allt från ny belysning till komplett el vid nybyggnad.

Elbilsladdning

Behöver din elbil en smart laddningsstation eller behöver er fastighet möta detta behov? Vi installerar laddstolpar och laddningsstationer från välkända leverantörer. 

Pris för standardinstallation av elbilsladdare: 14 900 sek inkl. moms före avdrag för grön teknik. I detta pris ingår följande:

  • Arbetstimmar
  • Laddbox Zaptec Go
  • Upp till 10m installationskabel ovan mark
  • Fäst- och kopplingsmaterial
  • En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel
  • Bortforsling av avfall, orsakat av oss, vid avslutat arbete

Förutsättningar för installationen

Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande av fastighetsägaren.
  • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med 3 faser och minst 20A i huvudsäkring.
  • Installationen utförs inom en 30km radie från Eskilstuna

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta.

En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.

Solceller

Vi installerar solpaneler optimerade för er fastighet. Vill ni ha ett räkneexempel på investeringen kan ni kontakta oss.

Större arbeten

Vårt team finns till ert förfogande vid större byggnationer såsom lagerlokaler, butiker och flerbostadsfastigheter. Vi har en mångårig erfarenhet av att arbeta i team och i nära kontakt med omgivande aktörer. Kontakta oss för att höra mer om våra lösningar vid större arbeten.

Belysning

Belysning skapar en stor del av helhetsintrycket från en fastighet eller lokal. Vi installerar alla typer av inomhus- och utomhusbelysning. Kontakta oss med dina önskemål så hjälper vi er genom hela processen: val av belysningskällor och installation. 

Kontakta oss